Βασικές Γνώσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Περιγραφή

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν την επαγγελματική ωρίμανση των παιδιών και την επιλογή πιο κατάλληλης σπουδαστικής & επαγγελματικής πορείας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (ή και φοιτητές) που επιθυμούν να συνεισφέρουν σφαιρικά στην ανάπτυξη και εκπαίδευση των μαθητών τους. Μέσα από την περαιτέρω κατανόηση της διαδικασίας επαγγελματικής ωρίμανσης των παιδιών, η οποία είναι συνεχής και συντελείται από την γέννηση έως και την τρίτη ηλικία, την κατανόηση των παραγόντων που την παρεμποδίζουν ή την διευκολύνουν και μέσα από την ενημέρωση, την συζήτηση και την συμμετοχική εργασία πάνω στα θέματα του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που απορρέουν από τον ρόλο τους, ώστε να μπορούν να επηρεάζουν θετικά και να συνεισφέρουν στην επαγγελματική εξέλιξη και ωρίμανση των παιδιών

Στέλλα Αργυρούδη, ΜSc

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

Έχει 10ετή εμπειρία ως θεραπεύτρια και ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων και πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στην διαχείριση σταδιοδρομίας εργαζομένων και ανέργων, στην ανάπτυξη και εκπαίδευση ενηλίκων, και στην αξιολόγηση προσωπικού. Έχει σχεδιάσει, συντονίσει και διεξάγει πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων (επίλυσης συγκρούσεων, προσωπικής ανάπτυξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης, διαχείρισης αλλαγών, επίλυσης προβλημάτων κ.α.), καθώς και εκπαιδεύσεων σε ψυχομετρικές και αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού για μεγάλους τοπικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς. Επιπλέον, με την ιδιότητά της ως ψυχοθεραπεύτρια έχει διδάξει για 6 χρόνια στη Σχολή «Ας Γίνουμε» γονείς για την προετοιμασία ζευγαριών που επιθυμούν να γίνουν γονείς και διεξάγει στο παρόν Ομάδες Γονέων στο κέντρο αυτογνωσίας, ψυχοθεραπείας και διαχείρισης σταδιοδρομίας που έχει ιδρύσει το 2013 «Γνωρίζω & Ορίζω: τον Εαυτό μου, την Σταδιοδρομία μου». Επίσης, συντονίζει Ομάδα Υποστήριξης Νέων Μητέρων σε συνεργασία με το κέντρο Ολιστικής Γυναικολογίας - Μαιευτικής Hope Centro Rosas. Είναι μέλος της HAGT, της EAGT και της ΕΕΨΕ.